Solution for Us

You have Problems - We have Solutions

Solution for Us

Tag: sticker

Cách tạo những sticker đơn giản từ ảnh của bạn

Khi còn là một đứa trẻ, một người bạn quen với gia đình tôi từng đón tôi ở trường và thả tôi tại nhà. Con gái của họ và tôi luôn luôn có khoảng thời gian om sòm ở ghế sau, la hét và đùa giỡn như những đứa trẻ thường làm. Rồi một ngày …