Solution for Us

You have Problems - We have Solutions

Solution for Us

Tag: thuong hieu

Hệ thống nhận diện thương hiệu là gì?

Thông thường chúng ta sẽ cho rằng Logo chính là bộ nhận diện thương hiệu nhưng thực chất Logo không phải là bộ nhận diện thương hiệu của bạn, bộ nhận diện nó được xây dựng trên nhiều yếu tố và sản phẩm khác. Sự nhất quán của Hệ thống nhận diện Thương hiệu (hay …

5 điều bạn quan trọng khi dùng túi để quảng bá thương hiệu

Khuyến mại là một cách tốt để làm tăng tỉ lệ khách hàng nhận biết và tiếp cận sản phẩm của doanh nghiệp. Và quảng bá trên những chiếc túi tặng kèm tạo được ấn tượng mạnh mẽ với người dùng hơn bất kì kênh quảng bá nào khác, theo “Nghiên cứu sự hiệu quả …