Solution for Us

You have Problems - We have Solutions

1/

PIAGGIO VIỆT NAM

[Trải nghiệm Medley]

Website
 Khách hàng PIAGGIO VIỆT NAM 
 Chiến dịch Trải nghiệm Medley - Thưởng ngoạn phong cách Ý 
 Thời gian Nov - 2016 
 Mục tiêu
  •  Truyền thông chiến dịch
  • Tối ưu hoá UX/UI để tăng số lượng người đăng ký tham gia
  • Phát triển hệ thống quản trị dữ liệu để quản lý việc tham gia, phát quà & tham dự vòng chung kết
  • Bảo mật dữ liệu